Modernizacja oświetlenia płyty postojowej samolotów w Porcie Lotniczym Wrocław

Udostępnij:

W marcu 2023 roku zakończyliśmy realizację projektu modernizacji oświetlenia płyty postojowej samolotów Portu Lotniczego we Wrocławiu.

Przeprowadzona modernizacja pozwoliła na poprawę bezpieczeństwa, oszczędność energii, zmniejszenie kosztów konsultacji i wprowadzenie nowych standardów w dziedzinie ochrony środowiska

Projekt ten stanowił odpowiedź na kilka problemów, z którymi port lotniczy borykał się od lat.

PROBLEMY:

FAKTY:

KLIENT:
PORT LOTNICZY WROCŁAW SA

OBIEKT:
PŁYTA POSTOJOWA SAMOLOTÓW

ROK REALIZACJI: 2023

ZASTOSOWANE PRODUKTY:

Jednym z największych problemów były koszty związane z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia. Tradycyjne źródła światła wymagały wymiany co 10 tys. godzin, co generowało dodatkowe koszty dla portu. Ponadto oświetlenie na płycie postojowej samolotów było mało wydajne, co prowadziło do zbyt małego natężenia i nierównomierności oświetlenia.

ROZWIĄZANIE:

Aby rozwiązać te problemy, Port Lotniczy we Wrocławiu postanowił zmodernizować oświetlenie i zastosować lampy LED firmy MICOLED.

W projekcie zastosowaliśmy nasze naświetlacze i projektory LED – ponad 50% bardziej wydajne w stosunku do tradycyjnych źródeł światła.

KORZYŚCI:

Zastosowanie oświetlenia LED wpisuje się w globalne dążenia do ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.

Wdrażając nasz projekt modernizacji oświetlenia na płycie postojowej samolotów, Port Lotniczy Wrocław SA wykazał się nie tylko dbałością o poprawę jakości swojej infrastruktury, ale również zaangażowaniem w kwestie społeczne i środowiskowe.

Jednym z ważnych elementów polityki CSR (Corporate Social Responsibility) jest wsparcie lokalnych przedsiębiorstw i działań zgodnych z zasadami ochrony środowiska. W tym przypadku, poprzez wybór wrocławskiego producenta lamp LED, Port Lotniczy Wrocław SA wsparł lokalną przedsiębiorczość i przyczynił się do rozwoju regionalnej gospodarki.

Obniżenie kosztów eksploatacji oraz szybki czas zwrotu inwestycji są priorytetowym elementem branym pod uwagę przez firmy, czy instytucje przy modernizacji oświetlenia. Dzięki zastosowaniu naszych energooszczędnych lamp LED, Port Lotniczy znacznie zmniejszy swoje koszty związane z energią elektryczną oraz koszty konserwacji. Wynika to z ponadprzeciętnej żywotności lamp oraz ich wysokiej odporności na niekorzystne warunki, w tym zmiany natężenia prądu, drgania, czy trudne warunki pogodowe, co pozwala ograniczyć dodatkowe działania serwisowe związane z utrzymaniem systemu oświetlenia.

Ponadto, poprzez pozyskanie białych certyfikatów, Port Lotniczy może zyskać dodatkowe środki finansowe, co wpłynie na szybszy czas zwrotu inwestycji.

BIAŁE CERTYFIKATY

Białe certyfikaty są instrumentem finansowym wprowadzonym w życie przez ustawę o efektywności energetycznej z 2016 roku, której celem jest zwiększenie efektywności energetycznej w Polsce. Ich celem jest wspieranie przedsiębiorców inwestujących w zwiększenie oszczędności energii poprzez przyznanie środków finansowych za każdą oszczędzoną tonę CO2. Białe certyfikaty można bowiem spieniężyć na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) lub w transakcji dwustronnej (rejestrowanej na TGE). Dzięki temu, inwestycje w efektywność energetyczną stają się bardziej opłacalne i szybsze, co przekłada się na korzyści finansowe dla przedsiębiorstw, jak również na korzyści dla środowiska naturalnego.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA

Równie istotną rolę przy modernizacji oświetlenia na lotnisku odgrywa bezpieczeństwo podróżnych i pracowników oraz komfort świetlny w modernizowanej strefie. Dzięki dokładnie przygotowanemu projektowi, na płycie postojowej samolotów udało się uzyskać efekt doskonałej widoczności, która nawet w nocy i przy złych warunkach pogodowych pozwala na wykonywanie wszelkich czynności, jak przy świetle dziennym. Dodatkowo oświetlenie zaprojektowane jest tak, aby nie przeszkadzało pilotom lądującym i startującym w sąsiadującej strefie oraz nie powodowało niekontrolowanych odbić światła, które mogłyby powodować dekoncentrujące olśnienia.

Biorąc pod uwagę złożoność zagadnień, które należało uwzględnić przy tego typu inwestycji, uzyskany efekt należy uznać za udany, co potwierdzają pracownicy lotniska i piloci, którzy od razu zauważyli poprawę.

Pozostańmy w kontakcie

Więcej artykułów