rejestracja produktów | formularz

Aby skorzystać z możliwości naprawy gwarancyjnej zarejestruj zakupione i zainstalowane lampy.

Przed wypełnieniem formularza upewnij się, że masz następujące dokumenty, o które Cię poprosimy w 3 kroku:

  • dokument potwierdzający datę zakupu, np. fakturę
  • dokument potwierdzający odbiór instalacji lamp przez osobę uprawnioną

Formularz rejestracji produktów

1Dane kontaktowe
2Rejestracja produktów
3Załączniki