audyt energetyczny oświetlenia

Dlaczego warto wykonać audyt energetyczny i modernizację oświetlenia?

Audyt energetyczny oświetlenia to opracowanie dzięki któremu:

  • uzyskasz informację na temat zużycia energii i ile jej możesz zaoszczędzić poprzez modernizację oświetlenia lub nową inwestycję

  • możesz starać się o pozyskanie dofinansowania m.in. od NFOŚiGW – Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, WFOŚiGW – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także w ramach Funduszy Norweskich

  • po realizacji wymiany oświetlenia audyt oceni poprawność działania i zgodność z normami

  • możesz ubiegać się o uzyskanie Białych Certyfikatów – przygotowujemy bezpłatny wniosek

Białe certyfikaty to świadectwa potwierdzające zaoszczędzenie energii w wyniku modernizacji, np. oświetlenia, w celu poprawy efektywności energetycznej i są formą bonusu finansowego od Urzędu Regulacji Energetyki.

Jak wygląda procedura uzyskania Białych Certyfikatów?

Krok 1

Analiza potrzeb
klienta

Krok 2

Audyt efektywności
energetycznej

Krok 3

Złożenie wniosku
do URE

Krok 4

Inwestycja

Krok 5

Zgłoszenie zakończenia inwestycji do URE

Krok 6

Wydanie
certyfikatów

Krok 7

Sprzedaż
na giełdzie

Krok 8

Rozliczenie
wynagrodzenia

Jakie rodzaje oświetlenia podlegają audytowi?

Przeprowadzamy audyty następujących rodzajów oświetlenia:

Oświetlenie biur i budynków użyteczności publicznej

Biura, mieszkania, sklepy, szpitale,
urzędy, lokale komercyjne, wielkopowierzchniowe
obiekty handlowe

Oświetlenie hal przemysłowych i sportowych

Hale produkcyjne, hale magazynowe,
obiety przemysłu ciężkiego, garaże,
wielkopowierzchniowe obiekty handlowe,
obiekty sportowe

Oświetlenie
zewnętrzne ulice, obiekty

Ulice, drogi, autostrady, place, parki,
ścieżki rowerowe, parkingi, tereny
przemysłowe i kolejowe, stadiony,
boiska, obiekty sportowe

Co będzie zawierać audyt oświetlenia?

Informację o obecnym stanie oświetlenia

Przeprowadzimy szczegółową inwentaryzację.

Projekt oświetlenia

Przygotujemy projekt oświetlenia na podstawie wcześniej uzyskanych informacji.

Nowe rozwiązania technologiczne

Zaproponujemy rozwiązania technologiczne skutkujące zmniejszeniem zużycia energii, jak automatyczne sterowanie DALI.

Wpływ zaproponowanych rozwiązań na środowisko

Sprawdzimy jaki pozytywny wpływ zaproponowane rozwiązania będą mieć na środowisko.

Efekt ekonomiczny

Zaoferujemy najbardziej optymalne rozwiązania, określimy tempo zwrotu inwestycji.

Jak osiągnąć maksymalną ilość punktów na potrzeby uzyskania dotacji

Czasami jeden punkt może zadeczydować o możliwości uzyskania dofinansowania.

Ile możesz zaoszczędzić?

Zobacz nasze ‘case study gdzie na podstawie konkretnego przykładu przedstawiamy projekt oświetlenia, ile można zaoszczędzić energii, oraz korzyści wynikające z modernizacji oświetlenia.