Micoled Sp. z o.o.

Duńska 13, 54-427 Wrocław, NIP: 894-30-50-889, Tel. 71 785 89 58Ulice i tereny użyteczności publicznej

Obiekty sportowe i przemysłowe

MICOLED SP. Z O.O.
ul. Duńska 13
54-427 WROCŁAW
KRS: 0000499036
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 8943050889
REGON:
022327801 

KONTO BANKOWE: Alior Bank 04 2490 0005 0000 4530 8839 6983