Dane podstawowe

 

CECHY SZCZEGÓLNE

 · Najnowsza generacja diod LED CITIZEN
 · Nowoczesny design
 · Oszczędność przy dużej mocy
 · Udoskonalone oprawy
 · Ujednolicony typoszereg eleganckich opraw

  

ZASTOSOWANIE

 · oświetlenie dróg, ulic, autostrad, węzłów drogowych, placów
 · oświetlenie ciągów pieszych, parków, ścieżek rowerowych, parkingów
 · oświetlenie terenów przemysłowych, obiektów kolejowych, itp.

 

CECHY WSPÓLNE

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta katalogowa

 

 Model em-U-EXHD  j.m. 35W SL 35W 50W SL 50W 70W 85W 105W 135W 170W 235W
 Źródło światła  

1x

COB LED

2x

COB LED

1x

COB LED

2x

COB LED

2x

COB LED

2x

COB LED

2x

COB LED

2x

COB LED

3x

COB LED

4x

COB LED

 Model zasilacza   MH35** MH35** MH50** MH50** MH70* MH85** MH105* MH135** MH170* MH235**
 Strumień świetlny źródła światła 5K Tc65°C lm 5460  6580  7550  9300  12740  14790 18795  22410 27880 35016
 Maks. strumień świetlny oprawy 5K Tc65°C lm 4277 4671 5915 6603 10064 11388 14472 18152 22583 27661
 Pobór mocy (+ - 10%) Tj 90°C W 35 35 50 50 70 85 105 135 170 235
 Wymiary zewnętrzne mm

350x

150x

90

450x

150x

90

350x

150x

90

450x

150x

90

450x

150x

90

450x

150x

90

450x

150x

90

600x

150x

90

600x

150x

90

800x

150x

90

 Waga kg 4,0 4,9 4,0 4,9 5,6 5,9 6,1 7,6 8,1 9,3

 

Zasilacz: 

*heavy duty wyposażony w opcję 2 stopniowej regulacji mocy (50% lub 100%) przy zastosowaniu dodatkowego kabla fazowego

**heavy duty wyposażony w opcję 3 stopniowej regulacji mocy (40%, 60% lub 100%) przy zastosowaniu dodatkowego kabla fazowego

 Współczynnik mocy: > 0,9
 Barwa światła: standard 5000 K (opcjonalnie 3000 K, 4000 K)
 Sposób montażu: standard wysięgnik Ø 48-60
 Obudowa / układ optyczny: Aluminium anodowane w kolorze naturalnym / szkło optyczne polerowane hartowane
 
 
 FOTOMETRIA
 
rozsył światła: opcja G04 rozsył światła: opcja G05 rozsył światła: opcja G06

 

Instrukcja obsługi

 

BUDOWA

Lampa typu em-ULICA PRO składa się z:

· aluminiowej obudowy stanowiącej równocześnie radiator oraz uchwyt montażowy;

· elektromagnetycznego układu zasilającego z wyprowadzonym przewodem; elektromagnetycznego układu   zasilającego;

· źródeł światła LED w technologii COB;

· układu optycznego ( soczewek )


MONTAŻ LAMPY

Przed zamontowaniem lampy em-ULICA PRO należy ją podłączyć. Lampę mocować na typowym wysięgniku montażowym ( stalowym lub aluminiowym ) Ø 48 - 60 mm. Kąt wzniosu wysięgnika – zgodnie z projektem. Do wysięgnika lampę przykręcić przy pomocy śrub montażowych, śruby zakontrować nakrętkami ( na wyposażeniu ).

PODŁĄCZANIE

Podłączanie można wykonywać wyłącznie przy wyłączonym napięciu zasilania. Przewód zasilający lampy podłączać do instalacji poprzez czterotorowe złącze instalacyjne IP 66 przed zamontowaniem lampy do wysięgnika. Po podłączeniu złącze umieścić wewnątrz rury wysięgnika. Następnie wykonać czynności montażowe.   

Uwaga: złącze instalacyjne nie jest na wyposażeniu lampy, jest jednak dostępne w dziale akcesoria i można je dodatkowo zakupić.

NAPRAWA

Samodzielna naprawa przez nieprzeszkolony personel użytkownika jest zabroniona. W przypadku stwierdzenia wadliwego działania lub niedziałania lampy, lampę należy zdemontować i odesłać do naprawy do producenta. Użytkownicy eksploatujący duże ilości lamp serii em-ULICA na życzenie zostaną przeszkoleni do wykonywania samodzielnych napraw.

 

UŻYTKOWANIE, CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE

W trakcie użytkowania lampa nie wymaga zabiegów konserwacyjnych. W przypadku zabrudzenia ( zachlapania ) soczewek układu optycznego należy je oczyścić ogólnie dostępnymi środkami.

 


 

Schemat sterowania za pomocą zegara astronomicznego

STEROWANIE

Lampy MICOLED posiadają zintegrowany układ zasilający, składający się z dwóch równolegle działających układów elektromagnetycznych.

W modelach 35W, 50W i 135W jeden zasilacz dostarcza 40% mocy ( brązowy przewód zasilający ), a drugi 60% mocy ( czarny przewód zasilający ). Poprzez podłączenie napięcia prądu zmiennego o wartości 230 V do jednego z dwóch przewodów zasilających uzyskujemy efekt w postaci zmiany strumienia świetlnego i w konsekwencji zmiany natężenia oświetlenia w  stopniach 0%-40%-60%.  Podłączenie dwóch przewodów jedocześnie powoduje działanie lampy na 100% mocy.

W pozostałych modelach 70W, 105W i 170W jeden i drugi  zasilacz dostarcza po 50% mocy. Poprzez podłączenie napięcia prądu zmiennego o wartości 230 V do jednego z dwóch przewodów zasilających oznaczonych kolorem brązowym lub czarnym uzyskujemy efekt w postaci zmiany strumienia świetlnego i w konsekwencji zmiany natężenia oświetlenia w stopniach 0%-50%. Podłączenie dwóch przewodów jedocześnie powoduje działanie lampy na 100% mocy.

Należy pamiętać, że układy te zasilane są z jednej fazy!

Poprawność podłączenia do zasilania wymaga dołączenia przewodu o potencjale neutralnym do żyły oznaczonej kolorem niebieskim a także dla zachowania ochrony przeciwporażeniowej należy podłączyć przewód uziemiający PE do przewodu ochronnego PE w oprawie, oznaczonego kolorem żółtozielonym.

 

UWAGI KOŃCOWE

Wszelkie prace związane z montażem i / lub eksploatacją lamp serii em-ULICA może wykonywać wyłacznie personel posiadający wymagane obowiązującymi przepisami kwalifikacje  stwierdzone zaświadczeniem kwalifikacyjnym.

UWAGA!!! Lampa posiada ostre krawędzie. Z tego powodu przy wszystkich pracach z lampami em-ULICA zachować szczególną ostrożność.

 

Modele

 

 

 Model em-U-EXHD  j.m. 35W SL 50W SL
 Źródło światła  

1x

COB LED

1x

COB LED

 Model zasilacza   MH35** MH50**
 Strumień świetlny źródła światła 5K Tc65°C lm 5460  7550 
 Maks. strumień świetlny oprawy 5K Tc65°C lm 4277 5915
 Pobór mocy (+ - 10%) Tj 90°C W 35 50
 Wymiary zewnętrzne mm

350x

150x

90

350x

150x

90

 Waga kg 4,0 4,0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Model em-U-EXHD  j.m. 35W 50W 70W 85W 105W
 Źródło światła  

2x

COB LED

2x

COB LED

2x

COB LED

2x

COB LED

2x

COB LED

 Model zasilacza   MH35** MH50** MH70* MH85** MH105*
 Strumień świetlny źródła światła 5K Tc65°C lm 6580  9300  12740  14790 18795 
 Maks. strumień świetlny oprawy 5K Tc65°C lm 4671 6603 10064 11388 14472
 Pobór mocy (+ - 10%) Tj 90°C W 35 50 70 85 105
 Wymiary zewnętrzne mm

450x

150x

90

450x

150x

90

450x

150x

90

450x

150x

90

450x

150x

90

 Waga kg 4,9 4,9 5,6 5,9 6,1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Model em-U-EXHD  j.m. 135W
 Źródło światła  

2x

COB LED

 Model zasilacza   MH135**
 Strumień świetlny źródła światła 5K Tc65°C lm 22410
 Maks. strumień świetlny oprawy 5K Tc65°C lm 18152
 Pobór mocy (+ - 10%) Tj 90°C W 135
 Wymiary zewnętrzne mm

600x

150x

90

 Waga kg 7,6


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Model em-U-EXHD  j.m. 170W
 Źródło światła  

3x

COB LED

 Model zasilacza   MH170*
 Strumień świetlny źródła światła 5K Tc65°C lm 27880
 Maks. strumień świetlny oprawy 5K Tc65°C lm 22583
 Pobór mocy (+ - 10%) Tj 90°C W 170
 Wymiary zewnętrzne mm

600x

150x

90

 Waga kg 8,1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Model em-U-EXHD  j.m. 235W
 Źródło światła  

4x

COB LED

 Model zasilacza   MH235**
 Strumień świetlny źródła światła 5K Tc65°C lm 35016
 Maks. strumień świetlny oprawy 5K Tc65°C lm 27661
 Pobór mocy (+ - 10%) Tj 90°C W 235
 Wymiary zewnętrzne mm

800x

150x

90

 Waga kg 9,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 Zasilacz: 

*heavy duty wyposażony w opcję 2 stopniowej regulacji mocy (50% lub 100%) przy zastosowaniu dodatkowego kabla fazowego

**heavy duty wyposażony w opcję 3 stopniowej regulacji mocy (40%, 60% lub 100%) przy zastosowaniu dodatkowego kabla fazowego


 

Ulice i tereny użyteczności publicznej

Obiekty sportowe i przemysłowe

Biura i pomieszczenia użyteczności publicznej

MICOLED SP. Z O.O.
ul. Duńska 13
54-427 WROCŁAW
KRS: 0000499036
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 8943050889
REGON:
022327801 

KONTO BANKOWE: Alior Bank 04 2490 0005 0000 4530 8839 6983